Tack för att du sökte min award eller gav mig ett namnförslag på det kommande barnet..

Thank you for applying for my award or suggesting a name for my child.