Get a Free Guestbook

English:

Yes, you can get a totally Free guestbook for your website. It's easy to setup and easy to use for everybody. You don't need any CGI access or any knowledge about programming. 

All you need is a homepage to put some HTML-code on. We will give you the exact HTML-code to use when you sign up. If you want to change the look, title or any other information about you or your guestbook you can do it anytime from an easy form. 

Our guestbooks are completely free from banner ads. Instead of banner ads on your guestbook you will receive one email every week.

Free Guestbooks - Easy to use and setup!!!

Clik here to view a example of the free guestbook

 

Skaffa en Gratis Gästbok

Swedish:

Ja, nu kan du få en gästbok helt gratis till din hemsida. den är lätt att installera och använda för alla. Du behöver inte ha tillgång till CGI eller ha några som helst programmerings kunskaper.

Allt du behöver är en hemsida för att skriva eller kopiera in en bit HTML kod på. Vi ger dig den exakta koden när du anmäler dig. Om du vill ändra utseende, titel eller någon annan information angående dig eller din gästbok så kan du göra det när som helst från ett enkelt formulär.

Våra gästböcker är helt fria från banner annonser. Istället för banners i gästboken så får du ett mail varje vecka.

Gratis gästbok - Lätt att använda och installera!!!

Klicka här för att se exempel på gratis gästboken